Tverrpolitisk løft for eksportindustrien?

Olav Munch, styreformann i Bergen Næringsråd, og Harald Erichsen, styreformann NHO Hordaland, har i Bergens Tidende beskrevet de utfordringer eksportindustrien står overfor.