Arbeidsplasser i fare

Våre politikere har innrettet samfunnsøkonomien slik at konkurranseutsatt næringsliv skal bygges ned. Det er gjort anslag over hvilket omfang dette skal få. Nå er det grunn til spørre seg om en i disse anslagene har oversett vesentlige poeng.