Stavangerensemblet og Oppstandelsen

Selveste palmesøndag ble BTs lesere møtt av denne meget synlige helsidestittelen: Oppstandelsen.