Forvirret og begeistret?

Når jeg stadig møter gode norske nordmenn som sier: "Det nytter ikke hvem vi stemmer på, ingenting forandrer seg til det bedre likevel," så gir det rom for ettertanke: