Prising av lærerkurs ved UiB

BT hadde 18.6. et intervju med utdanningsdirektøren i Hordaland, Kjellbjørg Lunde. Her uttaler hun seg bl.a. om prisen på universitetenes kompetansehevende kurs for lærere, og her får hun svar.