Foreldreprotest mot stengte barnehager

Både foreldre og ansatte protesterer på forslaget om å sommerstenge de kommunale barnehagene i sentrum.