Det offentlege billegast

Medan plassering av barnevernsbarn og -ungdom hos fosterfamiliar i snitt kostar 2313 kroner døgnet dersom det skjer gjennom eit privat selskap, er prisen 1000 kroner lågare dersom det skjer gjennom det offentlege.