Statlig investeringsselskap til Bergen?

I lederartikkelen til Bergens Tidende 25. januar presiseres viktigheten av at Statens Investeringsselskap lokaliseres til Bergen, sitat: «Det statlige investeringsselskapet skal få rundt 5 milliarder kroner til rådighet, og det skal blant annet satse risikokapital innenfor tunge satsingsområder som energi og marine næringer».