Norges Bank skriver ut straffeskatt!

Igjen har sentralbanksjefen og hovedstyret i Norges Bank demonstrert sin arroganse og mangel på helhetstenking, ved å øke renten med 0,5 prosent.