Kommunane treng kutt-kompetanse

Kommune-Norge har gjeve klar beskjed om at dei har det vanskeleg. Realitetane for dei fleste kommunar er at dei må skjera ned på tenestetilbodet til folk.