Solskinshistorier også frå «intensiven»

Kvar tredje pasient som blir lagt inn på intensivavdelinga på Haukeland Sykehus, døyr. Men dei som overlever, får eit lengre og langt betre liv enn forventa.