Tener fett på turnuslegar

Privatpraktiserande legar i Bergen har fått bortimot 700.000 kroner i årleg kompensasjon for å ta mot turnuslegar. I Eid betaler kommunen under 300.000.