Lorentz, høyrer du meg?

Kanskje skjal me byrje å rope frå salen, skriv Olav A. Duesund. Han vil ha meir Fartein Valen på programmet til Harmonien.