Ikke bare «min fars datter»

Bergens Tidende har i gårsdagens avis en lengre artikkel vedrørende min fars rederivirksomhet som opphørte tidlig i 1980-årene. Avisen har via anonyme kilder blant «jurister og økonomer» knyttet dette sammen med mitt styreverv i Statoil i dag.