Medieviterens tåkelegging

I BT 08.01.01 henviser medieviter Alex Iversen til kultur- og medieforskning og hogger til i en debatt om styring av barns oppvekstvilkår.