30 år med straffeskatt

Nok er nok. Et uttrykk de fleste forstår. 30 år med «straffeskatt» må være nok.