Tiltak mot kriminalitet i fiskerinæringen

Fiskerimyndighetene satser tungt for å avdekke økonomisk og miljømessig kriminalitet i fiskerinæringen. Samtidig arbeider myndigheter og næring for å fremme etiske holdninger.