Vrøvl om skytebane

I et særdeles usaklig debattinnlegg om Bergen Jæger og Fiskerforenings (BJFs) planlagte skytefelt ved Kismul i Fana, beskylder Per Stensland undertegnede for ikke å skille mellom naturen i områdene rundt planområdet og naturen innenfor dette.