Staten diskriminerer deg!

I alle år har vi nordmenn naivt latt oss lure av sosialdemokratiets retorikk om at likhetsskolen er det eneste rette, det som skal skape lik plattform for barn fra alle slags sosiale lag.