Rognås´ Ap og budsjettkutt

Av alle merkverdige krumspring for ansvarsfraskrivelse må dette være en foreløpig ener: «Men våre offentlige pensjonister må få sin lønn, for pensjonen er deres lønn. Så her har det måttet plasseres store beløp.» (Margunn Rognås, BT 16.9.)