Supermaktens paradoks

Bildene fra USA tvinger oss til å tenke nytt om trusler og sårbarhet og den krigslignende terrorens internasjonalisering, sier Odd-Bjørn Fure, professor i moderne historie.