Veien fram for norsk klimaforskning

På Norges forskningsråds konferanse i Bergen 27.–29. november summerer en opp norsk naturvitenskapelig klimaforskning de siste årene og diskuterer videre forskning. Vi har noen synspunkter på hva som bør prioriteres og hvordan arbeidet bør organiseres, skriver professorene i meteorologi, Sigbjørn Grønås og Trond Iversen, henholdsvis UiB og UiO.