Med blanke ark og mørke skyer til

Når et nytt år står for døren er det mange som ynder å sitere Alf Prøysens tekst om blanke ark. De fleste av oss vet at vi har med oss arven fra året før og før det igjen.