Sandviken Brygge

Viser til debattinnlegg fra Terje Nils Dahle angående Sandviken Brygge, i BT 7. januar 2001.