Får erstatning etter oppsigelse

Etter bare seks måneder som hjelpearbeider i elektrobedriften, fikk 42-åringen sparken. Nå har Gulating lagmannsrett under dissens kommet til at oppsigelsen er ugyldig.