Krev styrking av forsvaret

Hordaland Senterparti krev at den vedtekne forsvarstrukturen vert følgd opp med løyvingar.