Branntilløp og strømsvikt i luften

Branntilløp, nestenkollisjoner, strømsvikt og problemer under landing blant de vanligste årsakene til flyuhell på Vestlandet.