Opprøret mot Sponheim

Normalt burde Lars Sponheim vore freda som partileiar, fordi han sit som minister. Det er han ikkje. Blir han attvald, er det fordi opposisjonen ikkje kjem opp med ein motkandidat, skriv politisk redaktør Olav Kobbeltveit.