Nedskjæring til bekymring

Sotra og Øygarden Forsvarsforening (SØF) ser med stor bekymring på den nedbyggingen som finner sted i Sjøforsvaret. Dette kan illustreres med at i 1989 hadde Sjøforsvaret 91 fartøyer under kommando.