Karrieresenter innan karrieresenteret

Høgre-studentane, ved talsmann Eivind Kildal, lengtar etter eit karrieresenter ved Universitet i Bergen. (Høgremann og styremedlem, Arne Skauge, har også vore pådrivar for same sak.) Eg får vita at senteret skal sikra «aktiv marknadsføring av produkta til UiB.