Sp utan mandat iSogn og Fjordane

BTs meiningsmåling for februar er ei lite lysteleg helsing til fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Senterparti i dag: Om det var val i morgon ville ikkje Jorunn Ringstad verte attvald!