Krise ved Odda Smelteverk

Karbidproduksjonen ved Odda Smelteverk kan bli nedlagt og 100 av dei 220 tilsette kan missa jobben.