Gud, konge og fedreland ...

Gud, konge og fedreland har vært en hellig treenighet i dannelsen av Norge. Nå lever disse begrepene og institusjonene på overtid. Men anakronismene er seiglivede. Dessuten er de grunnlovfestet.