Signatur kan bli bannlyst på fjellet

Viser det seg at Signaturtoget må ha ein viss fart for å forsera relativt små snøfonner, kan det nye supertoget bli nekta tilgang til høgfjellet enkelte vinterdagar.