Gløym ikkje fordelinga av lotteriinntektene

SV har i Stortinget kome med framlegg om ein drastisk reduksjon i talet på gevinstautomatar her i landet. Utgangspunktet er debatten om slike automatar og speleavhengighet.