Automattyver fengslet

Ungdommene har spesialisert seg på automattyverier og hadde knapt sluppet ut fra fengslet før de ble tatt på ny.