Vend dem ryggen

Fakta for 2001: Samtlige bydeler i Bergen har fått redusert tjenestetilbudet. Årsak: For lite penger til å dekke et for høyt forbruk.