Bestemorsrasisme

Når politikaren Gunnar Stålsett, frå sitt vern i bispekappa, i Dagbladet 18. februar lanserer begrepet bestemorrasisme, så er dette eit lavmål i kampen mot ytringsfridomen, og eit lavmål på det som til no har kome ut frå det trygge vern ei bispekappe gir.