Engelsk i det norske språk

I BT 29.10. har Ole Danbolt et viktig og aktuelt innlegg om bruk av engelske sanger i sorgsammenheng.