Milliardutbygging mot fisk i olje

Store utbyggingar står for døra på oljefelta for å få reduserte giftutslepp frå plattformene. Eit reinjiseringsanlegg på Snorre TLP er kalkulert til over ein halv milliard kroner.