Budsjettkrisen og manglende styring

Ved fremlegget av budsjett for år 2002 i Bergen kommune kunne Anne-Grete Strøm-Erichsen slå om seg med fagre løfter om nye satsingsområder for kommunen. Hun ville ikke høre på advarsler om kommunens økonomi.