Avskaffelse av pelsdyrnæringen

Årsmøtet i Hordaland Ap gikk forrige helg inn for avskaffelse av pelsdyrnæringen.