Syketrygden er ingen lønn

Den såkalte sykelønnsordningen er et hett tema i mediene for tiden. Det forundrer og uroer meg at mange synes å tro at det å være syk skal være likeverdig belønnet som full jobb, skriver Hans Ree.