Trenger kvinner bruksanvisning?

Jeg ble ganske provosert av lensmann Harald Andersens utspill søndag 12.02.01.