Mopedulykker aukar mest

Salet av nye mopedar går rett til vêrs, men talet på mopedulykker aukar enda meir. Vegdirektoratet er så uroa over utviklinga at dei startar eit forskingsprosjekt for å finne årsaka.