Takk til KK

Jeg vil sende en takk til alle dem på Kvinneklinikken som har vært svært hjelpsomme mot min datter og svigersønn i flere måneder i forbindelse med et vanskelig svangerskap.