Vi som har barnehagebarn

Nå må vi engasjere oss! Bergen kommune har nå planer om å øke antallet barn på hver avdeling uten å øke antallet voksne tilsvarende.