Arbeidsplasser, industripolitikk og fremtiden

Det har gått en svært interessant debatt i BT om verdiskaping og arbeidsplasser i noen tid nå. Og mange har påpekt det samme som undertegnede gjorde i innlegg 2.09. Noen har også fremmet forslag som er ment å bøte på problemet.