Fellesskole eller sektskoler

En styrke ved det norske samfunn er at vi, på tvers av sosiale, kulturelle og livssynsmessige forskjeller har hatt en felles skole.