Smugling er et lovbrudd!

Bergen Sentrum SenterpartiMetanolspriten som er smuglet inn til landet og de følger det har fått med dødsfall og ødelagt helse, sorg og fortvilelse for mange, er ufattelig tragisk.